ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งแบงก์คุมเข้มร้านค้าออนไลน์

การเงิน-ธนาคาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศหนังสือเวียน เรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้า

สำหรับการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Policy Guideline : Know Your Merchant (KYM) โดยเคร่งครัด ลงวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง ทำความรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าที่ตนเองให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางเครื่องรับบัตร (EDC) การให้บริการ QR Code และการรับชำระเงินอื่นๆ เพื่อให้การชำระเงินมีความปลอดภัย และเท่าทันกับการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา การชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อขายสินค้าหรือบริการจากร้านค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าออนไลน์ได้รับความนิยมและมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ ธปท.กังวลว่าหากมีการประเมินความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ใช้เป็นช่องทาง การทุจริต การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อลูกค้าได้

การเงิน-ธนาคาร

ธปท. จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งให้นำแนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าที่ออกมาตั้งแต่ต้นปี 65 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เช่น ต้องทำความรู้จักเจ้าของร้านค้าหรือผู้มีอำนาจจัดการร้านค้า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแสดงตนลูกค้าและการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามกฎหมายฟอกเงิน และหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (KYC) ในการเปิดบัญชีเงินฝาก เปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือการรับชำระเงินรูปแบบอื่น รวมทั้งต้องพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานร้านค้า (Verification) เช่น การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ การตรวจสอบหน้าร้าน หรือช่องทางการขายออนไลน์จากเว็บไซต์ และหาก ธปท.พบว่าหากผู้ประกอบการมีเจตนาฝ่าฝืน ละเว้น หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตาม ธปท.จะดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ต่อไป.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สภาตลาดทุนไทย ทาบทีมเศรษฐกิจ 9 พรรค ประชันนโยบาย 25 มี.ค.นี้