เปลี่ยน ตึก-เมือง ให้สมาร์ท DTX แก้ปัญหาด้วย Digital Twin

เทคโนโลยี

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ การประมวลผลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ผลักดัน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น”

ในทุกอุตสาหกรรม แม้แต่สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่าง อาคาร บ้าน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็ไม่เว้นและเป็นโจทย์สำคัญของเจ้าของหรือผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ซึ่งจะยิ่งยากขึ้นไปอีก ถ้าเป็น “เมือง” ที่มีความซับซ้อนของทั้งผู้คน และสิ่งปลูกสร้าง

“ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสพูดคุยกับ “ผศ.ดร.พร วิรุฬรักษ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX) บริษัทร่วมทุนระหว่างทีมกรุ๊ป (TEAMG) และ DITTO เพื่อให้บริการระบบบริหารจัดการอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึง “เมือง” ด้วยเทคโนโลยี digital twin

เทคโนโลยี

“ดร.พร” อธิบายว่า digital twin เป็นแบบจำลองที่สะท้อนสถานะความเป็นจริงของวัตถุทางกายภาพ ณ เวลานั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (digital) เสมือนคู่แฝด ที่คนหนึ่งอยู่ในโลกกายภาพ อีกคนอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงรายละเอียด และคุณสมบัติต่าง ๆ เทียบเท่าวัตถุจริง ให้ข้อมูล real time นำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

“เป็นการนำกายภาพของวัตถุ เช่น ข้อมูลของอาคารสูงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลการก่อสร้าง ระบบน้ำ ระบบไฟ รวมถึงข้อมูลของเมือง ที่ปกติจะบันทึกอยู่ในพิมพ์เขียวมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็น digital ดูได้ real time 24 ชั่วโมง ผู้บริหารอาคาร หรือนิคมอุตสาหกรรม

อยากเห็นปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณน้ำท่วมหลังฝนตกลงมา ตรงไหนท่วม ตรงไหนไม่ท่วมได้ทันทีจะได้แจ้งเตือน หรือแม้แต่ผู้ว่าฯ ของเมืองก็ต้องเข้าถึง CCTV ดูความปลอดภัย ดูการจราจร ดูสิ่งแวดล้อม หรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ ไฟถนน หรือสังเกตการใช้พลังงาน digital twin ส่งสัญญาณมาโดยตรงทำให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องแม่นยำโปร่งใส”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> PayPal ประกาศปลดพนักงาน 2,000 คน เซ่นพิษเศรษฐกิจ